1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Предвидени са теоретични модули за опазването на околната среда като основен приоритет на държавната администрация, промените в екологичното законодателство, опазване и ефективно използване на биологичното разнообразие и опазване на водите в регионите на Дунав и Черно море, екологичните проблеми и перспективи за тяхното решаване. Специално внимание ще бъде отделено на териториалното сътрудничество, основано на обединяващата сила на водата.

По време на практическите модули ще бъдат посетени резерват Калиакра, влажните зони Болата и Тауклиман („Птичия залив“), природен парк Златни пясъци.

Експертите ще се запознаят с добри практики за решаване на екологичните проблеми и с перспективите за опазване на околната среда в регионите на Дунав и Черно море за втория планов период от членството на Румъния и България в ЕС 2014 – 2020, заложени в проекта на Споразумение за партньорство.

 Работната среща ще се проведе в периода 31 юли – 04 август 2013 г. в Албена. Тя се организира по проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, референтен № 2s-2.2-1, MIS ETC Code 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания