1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 23 август 2013 г. РИОСВ – Велико Търново беше домакин на посещение от Водещия партньор – Генералния инспекторат за извънредни ситуации на Румъния, представляван от г-жа Алиса Русен – ръководител проект.

По време на среща с членове на екипа на РИОСВ бяха обсъдени въпроси, свързани с изпълнение на дейностите по стратегическия  проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния региона на река Дунав”, индикаторите за постигане на целите на проекта, провеждане на  процедурите за обществени поръчки, сроковете за подготовка и представяне на доклади за напредък и искания за възстановяване на средства, както и резултатите от кореспонденция с Партньор 8 ВТУ.

На срещата присъстваха 10 участника.

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания