1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
Вчера получихме награда за добре свършена работа по стратегическия проект „РИСК“, която приемам като оценка за осигуреното екологично партньорство  и приноса на екипа при РИОСВ – Велико Търново за подготовката и изпълнението му по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България  през първия планов период от членството  на страната ни в Европейския съюз. Заедно с Елена Стефанова – директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново и Милка Асенова – експерт по информация и публичност взехме участие в конференцията „Европейско териториално сътрудничество в Република България – постиженията водят до нови перспективи“ по покана на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Национален партниращ орган по европейската програма.
Когато правим равносметка на постиженията, обикновено се вторачваме в грешките и препятствията, които са ни попречили  да направим нещата по-най-добрия начин, и пропускаме да обърнем внимание на доброто, това, което е наистина успешно. Резултатите са такива, каквито ги представяме на тематичната страница за проекта на сайта на екологичната инспекция. Може би можеха да бъдат и по-добри, ако българските участници от одобрения екип, вложили усилия и труд за изработването  на проекта, бяха получили от тогавашното университетско ръководство възможност за работа при изпълнението му, поне това смятам аз от моята гледна точка и моя опит. Признавам обаче, и трябва да го подчертая, че вече се познаваме по-добре с румънските партньори и можем да работим заедно за конкретни инициативи. Постигнахме напредък в общите действия за превенция, мониторинг и контрол на природните и антропогенни рискове, които допринасят за по-голямата сигурност за гражданите от трансграничния регион на река Дунав, добавяйки стойност към амбицията на Европейския съюз за развитие на териториалното сътрудничество в контекста на политиката на сближаване.
Искам да обърна специално внимание на експертния екип, този екип, който повече от 6 години работи по този проект, но цялостното ни сътрудничество с Румъния е от повече от 10 години. Искам да изкажа специална благодарност на този екип, защото работеше с всички институции и изпълнители през всички тези години, когато не винаги нещата са вървели по най-добрия начин и не непременно положително, но аз благодаря за техния професионализъм и отдаденост, защото имахме проблеми, свързани със смяната на членове на проектните екипи на партньорите  и забавяния, както и затруднения в самите институции, но този екип беше една котва на сигурност, която даваше възможност да поддържаме темпото и заедно да вървим напред. Имахме подкрепата на Министерството на околната среда и водите и добра координация със Съвместния технически секретариат в Кълъраш и Националния партниращ орган МРРБ . Благодаря на всички.
Ние сме вече в края на 2015 г., нагазили дълбоко във водите на новия програмен период, работейки за надграждането на резултатите с надеждни партньори и нови идеи от взаимна полза и интерес. Това, което мога да пожелая е най-малко да постигнем същите резултати, знаейки, че тази задача няма да е лесно постижима, защото отчитаме почти 100% усвояване на средствата, което наистина е отлично. От друга страна говорим за едно много високо качество и изключителна иновативност, което е много голямо предизвикателство за работата по програмите за европейско тероториално сътрудничество през новия период.
Камелия Джанабетска – Ръководител проект за РИОСВ – Велико Търново
Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания