1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 21 октомври 2014 г. екип на РИОСВ – Велико Търново извърши проверка на състоянието на изградената посетителска инфраструктура на поддържан резерват „Хайдушки чукар“ в землището на с. Буйновци, община Елена. Проверката установи, че таблата и табелите са в добро състояние, маркировката е видима и ясна.

Изработването и поставянето на четири информационни табла и две предупредителни табели, както и маркирането на границите на резервата са изпълнени в рамките на проект “Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”, № DIR-5113325-9-105,  финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“       

Снимки от проверката 

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания