1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Излезе от печат информационната брошура за проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”, изпълняван от РИОСВ – Велико Търново с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

Разработката представя Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, работата на РИОСВ – Велико Търново за опазване и защита на биологичното разнообразие като териториален орган на МОСВ, целите, задачите и очакваните резултати от реализацията на проекта. Описани са трите резервата и планираните дейности за всеки един от тях за практическото прилагане на Закона за защитените територии.

Брошурата представя и екипът при регионалната инспекция, който отговаря за управлението и изпълнението на проекта. Тя е публикувана в тираж 200 бр. от „Фабер-Принт“ ЕООД, гр. Велико Търново. С текста можете да се запознаете тук.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания