1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Три дипляни представят биологичното разнообразие на резерват „Бяла крава“ и поддържани резервати „Хайдушки чукар и „Савчов чаир“. Те са издадени в изпълнение на проектна дейност 3.1 Разработване, отпечатване и разпространение на информационно-образователни материали и издания за резерват „Бяла крава“ и поддържани резервати „Хайдушки чукар и „Савчов чаир“. Отразяват потенциала на екосистемите и биологични видове, базиран на напредъка в приложните и научноизследователски области. Насочени са към повишаване информираността на обществеността за биологичното разнообразие в трите защитени територии.

РЕЗЕРВАТ „БЯЛА КРАВА“- защитена територия за съхраняване и опазване на естествения характер и ненарушеност на екосистемата и ландшафта 

ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ „ХАЙДУШКИ ЧУКАР“ – защитена територия за опазване и поддържане на стабилна и жизнена букова екосистема

ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ „САВЧОВ ЧАИР“- защитена територия за опазване и поддържане на доброто състояние на естествени букови гори 

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания