1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Приключи изпълнението на Договор № 11-ОПОС от 27.03.2013 г. на РИОСВ – Велико Търново с „Геоконсулт-България“ ЕООД, гр. София в изпълнение на проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Постигнатите резултати са следните:

–       Създадена база данни в ГИС среда за резерватите на територията на Великотърновска област;

–       Предоставен лицензиран ГИС софтуер за нуждите на управлението на резерватите;

–       Изработени общогеографски карти за трите резервата;

–       Изработени 18 тематични карти: Геоложка карта, Хипсометрична карта, Климатична карта, Почвена карта, Карта на местообитанията и земното покритие, Туристическа карта

С изпълнение на настоящата поръчка, РИОСВ – Велико Търново подобри своята база, среда и информация за прилагане изискванията на Закона за защитените територии и Закона за опазване на околната среда.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания