1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Велико Търново извършиха съвместна проверка по сигнал за умряла риба в района на село Горна Росица. Сигналът е подаден от еколога на Община Севлиево и в него се посочва, че от изравнителя на ВЕЦ „Батошево“ се изпуска кал и тиня, а поради маловодието в река Росица замътняването е достигнало до село Горна Росица. Жители на населеното място са съобщили за наличие на умряла риба в реката.
При извършения оглед не е установено наличие на умряла риба. Констатирано е, че ВЕЦ „Батошево 2“ не работи от 20 август тази година. В момента се извършва авариен ремонт на спирателен кран, подаващ вода от дневния изравнител към ВЕЦ-а. Демонтиран е старият кран и водите, за да не постъпват към ВЕЦ-а, са оставени свободно да се изтичат през байпасна връзка в преливника на изравнителя. При това свободно изтичане на водата се е получило увличане на част от дънните утайки.
От Регионалната лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) са взети водни проби. Стойностите на експресно измерените на място показатели рН, разтворен кислород и електропроводимост не са показали отклонение от нормите.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания