1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Директорът на РИОСВ-Велико Търново издаде заповед, която ограничава достъпа на външни лица до помещенията с работни места в институцията и консултациите с външни лица, във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID19 в административните структури на страната.

Препоръчително за потребителите на административни услуги е да използват телефон, електронна поща и куриерски услуги за комуникация и консултация, само в краен случай – Гишето за административно обслужване за подаване и получаване на документи.

РИОСВ – Велико Търново напомня, че гражданите могат да заявяват и получават услуги чрез лицензирани пощенски оператори.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания