1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През юни експертите от РИОСВ – Велико Търново извършиха 86 проверки на 79 обекта. От тях 59 са планови и 27 извънредни. Дадени са 26 предписания, съставени са четири акта за установени административни нарушения и са издадени шест наказателни постановления на стойност 15 000 лв. За възобновяване на дейността без уведомяване на РИОСВ-Велико Търново е наложена имуществена санкция в размер на 140 745 лв. на „Топлофикация-Габрово“ ЕАДгр. Габрово.

За периода са предприети действия по 10 сигнали и жалби.

Проверен е сигнал за изкупуване на билки в с. Димча, общ. Павликени без разрешителни и неправилното им съхранение. Извършена е проверка и по сигнал от гражданин за замърсяване  от дейността на кравеферма в с. Присово, общ. Велико Търново. Установено е, че сигналите са неоснователни.  Проверен е сигнал, подаден от медия за нерегламентирано изхвърляне на утайка или залпово изпускане на непречистени отпадъчни води от РПСОВ в Горна Оряховица. Установено е, че отпадъчните води преминават през всяко едно стъпало на пречистване. Данните от протоколите за извършен собствен мониторинг на водата на изхода отговарят  на  нормите в разрешителното за заустване.

Проверен е и сигнал от жител на Горна Оряховица, че в автосервиз се разглобява електрически скрап и излива киселина в канала. Установено е, че на площадката се извършва дейност по третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване без разрешително по реда на Закона за управление на отпадъците. Не е установено наличие на киселина на площадката. Отпадъчните води се заустват в градската канализация, а оттам в ГПСОВ. За нарушението ще бъде съставен акт.

Два сигнала са препратени по компетентност до общините Севлиево и Свищов. След сигнал за бедстващ бял щъркел, птицата е изпратена в Спасителния център в Стара Загора.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания