1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През август експертите на РИОСВ са извършили 73 проверки на 71 обекта във  Великотърновска и Габровска област. Акцент в контролната дейност са проверките за спазване на изискванията на законодателството по водите и управлението на отпадъците.

Проверени са 9 предприятия, фирми и хотелски комплекси в общините Велико Търново, Свищов, Габрово, Дряново и Горна Оряховица. Проверките са за изпълнение на Закона за водите и подзаконовите нормативни документи. Инспектирани са и две дружества за изпълнение на условията в разрешителните за заустване с вземане на проби от отпадъчните води.

33 обекта са проверени за спазване на Закона за управление на отпадъците. Издадени са няколко предписания за представяне на допълнителна информация. Извършени са проверки за изпълнение на предписания за почистване на замърсени терени и е установено, че предписанията са изпълнени. Община Горна Оряховица е организирала почистването от биоразградими, битови и строителни отпадъци на площите около Горнооряховско дере до старата автомивка в града, както и на самото дере, терена под моста и площите в съседство. Кметът на с. Кесарево, община Стражица е организирал почистването на нерегламентирано микросметище от битови отпадъци и опаковки в района на старото стрелбище в селото. Поставени са обозначителни табели, забраняващи изхвърлянето на отпадъци.

През месеца са проверени 11 сигнала, постъпили в РИОСВ. Те са за намерени птици в безпомощно състояние, замърсяване на водите и мъртва риба. По сигнали на граждани са спасени 4 защитени птици – 2 щъркела, малка бяла чапла и обикновен мишелов. Подробна информация за извършените проверки e публикувана на страницата на инспекцията – https://www.riosvt.org/control/signali/ .

През периода са съставени 4 акта. Две дружества ще бъдат глобени за неизвършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от работещите източници на емисии за две последователни календарни години. На фирма и физическо лице са съставени актове за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

Издадена е заповед на директора за спиране на производството на дървени въглища в Златарица до привеждане на обекта в съответствие със законодателството по компонент „въздух“ и фактор „химикали“.

Издадени са 11 наказателни постановления на стойност 10 350 лв.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания