1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха проверка на кметство Килифарево за изпълнение на предписание за почистване на шест нерегламентирани сметища с битови и строителни отпадъци. При проверката се установи, че замърсените места в района на града и извън него са почистени и ликвидирани. Взети са мерки за недопускане на повторно замърсяване.

При проверката се установи, че от началото на юни е започнала рекултивацията на градското сметище за битови и строителни отпадъци в местностите “Кой колележ/Кантона” и “Бейски лъки”. Натрупаните през годините отпадъци ще се предепонират, а теренът ще се покрие с хумус и ще се затреви. Образуваните отпадъци в кметство Килифарево се извозват и депонират на общинското депо в с. Шереметя, общ. Велико Търново.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания