1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

 

Общо 33 проекта на общини, кметства, училища и детски градини от Великотърновска и Габровска област ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда” и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам” 2015. Целта и на тазгодишната кампания е да се повиши екологичната култура и навлизането на съвременни тенденции в сферата на опазване на околната среда.

В кампанията са подадени 1012 проекта от общини и кметства, от които са финансирани 234 за територията на цялата страна. До 10 000 лв. ще получат 17 общински и кметски проекта на територията на РИОСВ – Велико Търново:

 1. Кметство с. Шереметя, общ. Велико Търново
 2. Кметство с. Никюп, общ. Велико Търново – за спортна площадка и оформяне на ограда от растителност в парк за отдих
 3. Кметство Килифарево, общ. Велико Търново
 4. Кметство с. Козаревец, общ. Лясковец – за възстановяване и благоустрояване на зелена зона за отдих с детска площадка в с. Козаревец
 5. Община Лясковец – за възстановяване и благоустрояване на зелена зона за отдих
 6. Община Стражица – за създаване на зона за отдих в с. Владислав
 7. Община Елена – проект за с. Руховци
 8. Община Габрово – за изграждане на зона за отдих в с. Поповци
 9. Община Габрово – за изграждане на зона за отдих в с. Новаковци
 10. Община Габрово – облагородяване на съществуващ парк и изграждане на зона за отдих за широко обществено ползване в с. Гъбене
 11. Община Габрово – възстановяване на детска площадка на ул. „Чумерна“
 12. Община Габрово – изграждане на спортна площадка в комплекс „Стефан Караджа“
 13. Община Горна Оряховица – за Долна Оряховица
 14. Община Горна Оряховица – за с. Върбица
 15. Община Севлиево – за изграждане на фитнес площадка в парк „Черничките“
 16. Община Севлиево – за Севлиево
 17. Община Севлиево – ремонт на детска площадка и кът за отдих в с. Сенник

В кампанията са подадени 1098 проекта от училища и ОДК, от които са финансирани 122 за цялата страна. До 5000 лв. ще получат 6 училища на територията на РИОСВ – Велико Търново:

 1. СОУ „Ем. Станев“, Велико Търново – еко кът тайната градина
 2. ОУ „В. Левски“, с. Петко Каравелово, общ. П. Тръмбеш – изграждане на детска площадка
 3. НУ „В. Левски“, гр. Габрово
 4. ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, Габрово – създаване на благоприятна екологична среда за обучение, възпитание и отдих
 5. ОУ „Хр. Ботев“, Габрово – изграждане на детска площадка
 6. СОУ „Иван Момчилов“, Елена – Екологична среда в училищния двор – здраве и жизнерадост

В кампанията са подадени 773 проекта от детски градини, от които са финансирани 121 в цялата страна. До 5000 лв. ще получат 10 детски градини на територията на РИОСВ – Велико Търново:

 1. ОДЗ „Ран Босилек“, Габрово – С игри да опознаем вълшебната природа
 2. ОДЗ „Първи юни“, Габрово – Формиране на екологична култура и природосъобразен начин на живот чрез иновативни подходи на открито
 3. ЦДГ „Радост“, гр. Габрово – Детска еко сцена
 4. ЦДГ „Гинка Маркова“, с. Камен, общ. Стражица – Зелена лехичка в нашата детска градина
 5. ЦДГ „Детски свят“, Горна Оряховица – Малки откриватели и експериментатори
 6. ОДЗ „Елена Грънчарова“, гр. Горна Оряховица – Природата е загадка, но ние ще я открием
 7. ЦДГ „Радост“, Севлиево – Детска екоакадемия Гея
 8. ОДЗ „Пролет“, Севлиево
 9. ЦДГ „Йвайло“, Велико Търново – Зеленина и вода
 10. ЦДГ „Здравец“, Велико Търново – Спорт и здраве

Целият текст на протокола с одобрените проекти е публикуван на интернет страниците на ПУДООС – http://pudoos.bg/.

Language:
 • Български
 • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания