1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

В резултат на контролната дейност през 2014 г. в РИОСВ – Велико Търново са постъпили 337 451 лева от наложени санкции за замърсяване над допустимите норми на околната среда. От тях 269 961 лева са преведени на девет общини в контролирания от инспекцията регион. За сравнение, през 2013 г. са постъпили общо 254 795 лв., от които 203 836 лв. са преведени на седем общини.

През тази година в бюджета на община Свищов са преведени 147436 лева, на община Велико Търново – 63435 лв., на община Габрово – 27903 лв.,  на община Стражица – 26080 лв. и на община Дряново – 2381 лв. За посочения период от санкции в бюджета на община Елена са постъпили 1431 лв., на община Лясковец – 877 лв., на община Горна Оряховица – 314 лв. и на община Севлиево са преведени 104 лв.

Съгласно Закона за опазване на околната среда, при осъществяване на контролната дейност регионалните инспекции по околната среда и водите налагат месечни санкции на фирмите-замърсители. Санкциите се изчисляват въз основа на количеството изпускани замърсители във водите или в атмосферния въздух. 80 % от събраните суми от наложените санкции се превеждат от РИОСВ по сметка на съответната община, на чиято територия е разположен обектът-замърсител. Тези средства общините трябва да използват за дейности, свързани с опазване на околната среда.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания