1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Проверени са 115 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. Издадени са 31 предписания. Няма съставени актове за нарушения на екологичното законодателство. Издадени са четири наказателни постановления на обща стойност 2600 лв. и две текущи месечни санкции в размер на 181,42 лв. Издадена е една заповед за спиране на дейност.

“Еврострой – Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново е санкционирано за нарушение на законовите изисквания за ползване на воден обект. Жител на с. Кесарево, община Стражица е глобен, че изхвърля отпадъци на неразрешени за това места, а бикозаготвителен пункт от гр. Павликени, че не е представил в РИОСВ – Велико Търново обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през предходната година билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности. Санкционирана е фирма „Стойчев-2002” ЕООД, гр. Свищов за неизпълнение на предписание на РИОСВ за съгласуване с Министерството на околната среда и водите басейните, които ще бъдат източвани и пълнени през 2013 г., съгласно Заповедта за обявяване на защитена местност „Русалка” в землището на с. Хаджимитрово, община Свищов.

Извършена е проверка на „Брама“ ООД, гр. Габрово за пломбиране на котел по искане на неговия оператор, поради извеждане от експлоатация.

На “Аркус” АД, гр. Лясковец и „Никипласт-М“ ООД, гр. Севлиево са наложени текущи месечни санкции, тъй като резултатите от анализираните водни проби не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, като санкциите са съответно 150,52 лв. и 30,90 лв.

Издадена е заповед на директора на РИОСВ – Велико Търново за спиране дейност съхраняване на отпадъци, с изключение на временното съхраняване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, извършвана от “Братов Ауто” ЕООД, гр. Габрово, до издаване и влизане в сила на разрешение по Закона за управление на отпадъците.

В резултат на контролната дейност на РИОСВ – Велико Търново, „Елит – Мес Минев – Родопа – В.Т.“ ООД, гр. Велико Търново осигури постъпването на отпадъчни води от територията на дружеството в градската канализация. 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания