1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През 2014 г. в РИОСВ – Велико Търново са постъпили общо 101 жалби и сигнали за замърсявания на компонентите на околната среда. Извършени са проверки на 75 от тях, останалите 26 са препратени за решаване по компетентност от други институции.

34 писмени жалби са подадени за общините Велико Търново (10 броя), Габрово (9 броя) и Павликени (4 броя). От извършените проверки е установено, че 9 са основателни, 11 санеоснователни, а 14 жалби са препратени за решаване по компетентност от други институции.

За същия период са постъпили 67 сигнала на „зеления телефон“ и по електронната поща на РИОСВ, от които 21 са основателни, 34 са неоснователни и 12 сигнала са препратени до други институции. Най-много сигнали са подавани за замърсявания в общините Велико Търново (19 броя), Горна Оряховица (12 броя), Свищов (11 броя), Габрово (7 броя), Севлиево (4 броя). 

Най-честите нарушения, посочвани в жалбите и сигналите, са свързани със замърсяване на атмосферния въздух и неприятни миризми (26), замърсявания с отпадъци (18), с отпадъчни води (15), отглеждане на животни и замърсяване с тор (9), намерени бедстващи птици (6).

От проверените 75 жалби и сигнали, само 30 са основателни, 45 са неоснователните. Анализът, изготвен от експертите показва, че с 38 %  е намалял броя на основателните сигнали и жалби спрямо 2013 г., когато те са били 48 броя.

За два обекта се наблюдава повторяемост на сигналите относно дейността им. В резултат на извършените проверки на тези обекти са наложени санкции и са дадени предписания за привеждането им в съответствие с нормативните изисквания. Тези обекти ще бъдат под постоянен контрол през 2015 г.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания