1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

През октомври експертите от РИОСВ – Велико Търново са извършили 138 проверки на 128 обекта във Великотърновска и Габровска област. В рамките на осъществения контрол са издадени 22 предписания. През месеца са издадени шест наказателни постановления на обща стойност 10700 лв. Събраните суми по наложени санкции от предишни периоди са 5454 лв. От тях 4363 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, в които се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са Свищов с 2510 лв. и  Велико Търново с 1712 лв.

През октомври са съставени 10 акта за установени административни нарушения на екологичното законодателство. От тях, пет акта са за неизпълнение на дадени предписания. За  нарушение на Закона за водите – липса на действащо разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води е съставен акт на дружество от Свищов. Три физически лица от с. Ресен, Дебелец и Павликени ще бъдат глобени за нерегламентирано третиране и изхвърляне на отпадъци и за неуведомяване в най-ранен етап за инвестиционно намерение компетентния орган РИОСВ – Велико Търново. Съставен е акт и на фирма от Велико Търново, която осъществява дейност в защитена територия без необходимото съгласуване, предвидено в Закона за защитените територии.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания