1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

В продължение на два дни повече от 100 ученици от всички паралелки в ІV клас на ОУ „Бачо Киро“ във Велико Търново посетиха информационния център на Регионалната инспекция.

С презентация за водата те получиха нови знания по темата за опазване на водата в природата и затвърдиха наученото в учебните часове. Водата като ограничен ресурс с химичните си свойства, разпространение и употреба, значението на пречиствателните станции за качеството й, както и действията, които всеки от нас може да предприеме, за да я пести, бяха темите на беседата.

Като примери за пътя на водата до нашия дом и след това беше посочено водоснабдяването от язовир „Йовковци“ и работата на ГПСОВ – Велико Търново. Филмът „Съживената река“ представи пред децата уникалната способност за самопречистване на речната вода. Цялата информация бе представена през контролната и мониторинговата дейност на РИОСВ – Велико Търново.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания