1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Във връзка с често постъпващите сигнали на „зеления телефон“ на РИОСВ – Велико Търново относно обгазяване и изпускане на неприятни миризми, както от битови, така и от производствени източници през отоплителния сезон, уведомяваме, че съгласно чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците се забранява изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друго нерегламентирано управление на отпадъците. Глобата за физически лица за нерегламентирано изгаряне на отпадъци е от 2000 до 5000 лв. а санкцията за юридически лица е от 1400 до 4000 лв. 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания