1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново отчете успешно изпълнение на дейностите за изграждане на посетителска инфраструктура в трите резервата, разположени в общините Велико Търново и Елена, по проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир DIR-5113325-9-105, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ Партньори на инспекцията бяха Туристическо дружество „Трапезица-1902“ и „Ландинвест“ ЕООД от гр. Велико Търново.

12 табла с информация и карти на защитените територии бяха изработени, транспортирани и поставени от Туристическо дружество „Трапезица-1902“ на границите на резерватите и в близките селища. За поддържан резерват „Савчов чаир“ са поставени 5 табла в селата Войнежа, Кладни дял, Осенари, махала Йоновци към с. Дрента и на границата на резервата откъм с. Кладни дял. Поддържан резерват „Хайдушки чукар“ има 3 табла на границите на резервата – при хижа Чумерна, при Ловния дом и до острия завой на шосето Елена – Твърдица и едно табло в центъра на село Буйновци. На границите на резерват „Бяла крава“ са поставени две табла – от север и от юг, и едно табло в центъра на село Костел.

Туристическото дружество монтира и две предупредителни табели на 50 м. и на 150 м. в близост до резерват „Хайдушки чукар“ по билния маршрут хижа „Горски дом“ – хижа „Чумерна“, част от националния маршрут Ком – Емине, за да предупреждават за наличието на резерват и за съществуващите забрани в него, съгласно Закона за защитените територии.

В същия период от август до октомври т.г. фирма „Ландинвест“ ЕООД маркира границите на трите резервата и на посетителската пътека в поддържан резерват „Савчов чаир”, която е определена със заповед на министъра на околната среда и водите. В рамките на договора с РИОСВ, дружеството изпълни и дейности по заснемане на трасето на пътеката и предостави схема с координатен регистър за нуждите на МОСВ.

Информационните табла и предупредителни табели ще уведомяват гражданите за наличието на защитените територии и за правилата на поведение при тяхното опазване. Новата маркировка ще улесни ориентирането на изследователи и туристи при посещенията им в резерватите.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания