1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

След проверка по три основателни сигнала за образувани нерегламентирани сметища в община Велико Търново, РИОСВ – Велико Търново издаде предписания до кметовете на Велико Търново, Дебелец и Емен в срок до 31 март 2016 г. да организират почистването на замърсените терени.

Проверките са извършени съвместно с експерти от общинска администрация Велико Търново. По пътя за вилна зона „Козлуджа“, намиращ се вдясно от главен път Велико Търново – Шемшево (под борса „Фрутас“) са установени строителни и битови отпадъци. Констатирани са две обособени нерегламентирани сметища в посока към старото сметище на гр. Дебелец, с общо количество строителни отпадъци приблизително 60 куб. м. Установени са и струпвания от битови отпадъци около 1 куб. м. в местността „Голямата могила“ в землището на с. Емен.

Нерегламентираните сметища са образувани от недобросъвестното отношение на гражданите към начина на събиране и предаване  за обезвреждане на строителните и битови отпадъци. Съгласно Закона за управление на отпадъците кметовете отговарят за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания