1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ – Велико Търново и Общинска администрация Габрово извършиха проверка по писмо на гражданин във връзка с предложението му за включване на орехово дърво в Регистъра на защитените вековни и забележителни дървета.

Дървото се намира в центъра на гр. Габрово, на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1. В стъблото е установена огромна хралупа. На този етап дървото е жизнено, но кората е с масови отлепвания, със започнали гъбични процеси. По короната има множество суховършия, въпреки запазената й симетричност.

На базата на направените констатации експертите считат, че орехът няма необходимите качества за обявяването му за защитено дърво. Влошеното му състояние и силно увредена сърцевина са предпоставка за инцидент с преминаващи хора и животни. С оглед тяхната безопасност, дървото трябва да бъде подменено с дървесен вид, съобразно изискванията за оптимално озеленяване на градската среда.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания