1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Снежен човек от пластамасови чаши посреща гостите и клиентите на РИОСВ – Велико Търново на партера на инспекцията. Изработен е от ученици на СУ „Ем. Станев“ по време на Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Най-малките участници в кампанията от ОУ „Д. Благоев“ изработиха коледни джуджета, а учениците от СУ „Г. С. Раковски“ – украса за елха.

В периода 21-29 ноември 2016 г. експерти на РИОСВ-Велико Търново и повече от 90 ученици и техните учители от шест великотърновски училища СУ „Ем. Станев“ и „Вела Благоева“, ПГЕ „Ал. Ст. Попов”, АК „Аркус“, СУ „Г. С. Раковски“ и ОУ „Д. Благоев“, се включиха в отбелязване на общоевропейската инициатива. Уроците и дискусиите преминаха под мотото „Да влезем в час с отпадъците”.

Анкета за отношението към отпадъците в училище попълниха 54 ученици. Резултатите от нея показват, че най-често изхвърляните отпадъци в училище са опаковките от закуски (83 на сто), следвани от хартия (61) и пластмасови бутилки от напитки (57%). 74 процента от анкетираните посочват, че изхвърлят отпадъците в кошчетата в класните стаи. Повече от 70 на сто от учениците биха изхвърляли разделно отпадъците си в училище, ако има въведена система за това и ако знаят, че отпадъците отиват за рециклиране.

По време на кампанията експертите на РИОСВ предадоха 79 кг. хартия и 3 кг. пластмасови бутилки за рециклиране. Предстои предаване на събраните пластмасови капачки.

На 28 ноември в информационния център на РИОСВ се проведе работна среща с начални учители от област Велико Търново за представяне и разпространение на образователен пакет за Природен парк „Българка“, представяне на парка и темата за намаляване на отпадъците в защитените територии. В нея взеха участие повече от 50 учители

„Екопак България“ АД, София предостави информационни материали за участниците в европейската седмица.

Снимки от инициативите са публикувани на страницата на инспекцията https://www.riosvt.org/infocenter-news/

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания