1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експертите на РИОСВ са проверили през май седем сигнала за замърсявания на околната среда. Установено е, че три сигнала за нерегламентирани замърсявания с отпадъци са основателни. Дадени са предписания на кметовете на селата Лесичери, общ. Павликени и Първомайци, общ. Горна Оряховица и на собственик на имот в местността „Куриите“, с. Първомайци до 16 юли да организират почистването на натрупаните битови и строителни отпадъци.

Проверен е сигнал за неприятна миризма и горене на пластмасови отпадъци на площадка на фирма в с. Соколово, общ. Дряново. При проверката е установено горене на смесени производствени и битови отпадъци в северната част на обекта. Издадено е предписание за почистването на струпаните отпадъци в двора на дружеството. За нарушението ще бъде съставен акт по реда на Закона за управление на отпадъците.

След сигнал за замърсен въздух в Южната промишлена зона на Велико Търново е проверен цеха за производство на ПДЧ. Установено е, че се експлоатират две от използваните три сушилни за дървесни частици. Пречиствателното съоръжение – сух електрофилтър работи в нормален режим. От подаването на сигнала до момента на проверката не са настъпвали аварии, които да доведат до нарушаване на нормалния експлоатационен режим на пречиствателното съоръжение или до неговото спиране.

Бял щъркел и Кукувица са изпратени за последващи грижи в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Щъркелът е млад, паднал от гнездото в с. Драганово, общ. Горна Оряховица, без видими травми и наранявания, а кукувицата е намерена в Априлци, с лека травма на едното крило.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания