1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Предписанията са издадени след проверки от експерти на РИОСВ по подадени сигнали и жалби от граждани на „зеления телефон“, електронната поща и от сайта на регионалната инспекция от началото на годината.

По предписание на РИОСВ, кметът на с. Морава, община Свищов организира почистването на нерегламентирано сметище с битови отпадъци вдясно от пътя с. Морава – с. Деляновци в указания срок.

Кметът на гр. Бяла Черква е запръстил образуваното нерегламентирано сметище от битови и растителни отпадъци и земни маси в местността „Конука“ по пътя за с. Росица и с. Вишовград, община Павликени. На мястото е преустановено изхвърлянето на отпадъци.

ОПУ – Габрово извърши почистване на път III-4041 Севлиево – Дряново при км 7+360 от растителни отпадъци след предписание от съвместна проверка на РИОСВ и РПС – Севлиево.

Кметът на община Велико Търново е организирал почистването на 4 нерегламентирани сметища, намиращи се в регулационните граници на с. Водолей. На местата са поставени табели, забраняващи изхвърлянето на отпадъци.

Предстояща проверка ще установи изпълнението на предписание до кмета на с. Кесарево, община Стражица за почистване на замърсяванията от битови отпадъци в селото и предприемане на мерки за недопускане на образуването на нови нерегламентирани микросметища. Изискано е и поставянето на табели, забраняваща изхвърлянето на отпадъци.

Два сигнала за замърсявания със строителни и битови отпадъци са препратени по компетентност до общините Велико Търново и Елена.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания