1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Екипът на РИОСВ – Велико Търново ще участва в инициативата Да изчистим България заедно“. На 16 септември експертите ще почистят около инспекцията, подходите към спирка „Качица“ и сградата на БКС.

Събраните по време на кампанията отпадъци  ще се депонират на съществуващите общински и регионални депа. Както и досега, за депонираните отпадъци на 16 и 17 септември няма да се дължат отчисления по Закона за управление на отпадъците.

Данните за количествата извозени и депонирани отпадъци във Великотърновска и Габровска области ще се събират от РИОСВ – Велико Търново с помощта на служители на общините. Всички събрани данни от регионалните инспекции в страната ще се обобщават от МОСВ.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания