1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Екипът на РИОСВ – Велико Търново ще участва в инициативата Да изчистим България заедно“. На 15 септември експертите традиционно ще почистят около сградата на инспекцията, подходите към спирка „Качица“ и сградата на БКС.

Използваме случая на призовем гражданите, които ежедневно минават по пътя от кв. „Кольо Фичето“ към спирка „Качица“ и кв. „Бузлуджа“ да не изхвърлят безразборно боклуците си, а в контейнери и кошчетата за отпадъци, намиращи се на бензиностанцията и спирката. Опитът от миналите години сочи, че само ден-два след почистването, пътеката отново се превръща в сметище.

Събраните по време на кампанията отпадъци ще се депонират в Регионалните системи за управление на отпадъците. За целта МОСВ осигури на общините чували, ръкавици и ваучери за гориво. Както и досега, за депонираните отпадъци на 15 и 16 септември общините няма да дължат отчисления по Закона за управление на отпадъците.

Окончателните данни за количествата, извозени и депонирани отпадъци ще бъдат публикувани на сайта на РИОСВ – Велико Търново на 17 септември.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания