1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

За предотвратяване на допълнително увреждане на местообитанията и създаване на възможност за самовъзстановяването им, РИОСВ – Велико Търново даде предписание за преместване в еднодневен срок на състезателното трасе за ендуро-крос край с. Арбанаси, община Велико Търново извън границите на защитена зона BG0000213 „Търновски височини“.

Съоръжението попада изцяло в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. При допълнителна справка от експертите на РИОСВ, се установи, че трасето е засегнало две природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона (6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) и 6240* Субпанонски степни тревни съобщества).

Проверката на РИОСВ – Велико Търново беше извършена по сигнал до Министерството на околната среда и водите. Тя установи, че изграденото състезателно трасе е разположено на площ от около 10 дка западно от радио-телевизионната кула до с. Арбанаси и е подготвено за провеждане на кръг от националния шампионат по ендуро. Препятствия от земни маси, едроломни камъни, дървени трупи, бетонни прагове и гуми са констатирани в защитената зона. Земните маси и камъните били транспортирани специално за изграждане на трасето и не са добити от района.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания