1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Днес 28 септември e Международният ден на правото да знам. Традиционно инспекцията отчита своята работа, свързана с достъпа на граждани, фирми и институции до екологична информация, използвайки механизмите на Закона за достъп до обществена информация.

Общо 20 са постъпилите заявления за достъп до информация от началото на годинатa и всички са получили информация. От поискалите информация по ЗДОИ един е гражданин, останалите заявления са от фирми, общини и институции. Търсената информацията, запазва  тенденцията от 2014 година и е свързана с данни от мониторинга на околната среда, справки за постъпили инвестиционни предложения, планове и програми в защитени зони по НАТУРА 2000, резултати от контролната дейност и издадени административни актове.

Съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за опазване на околната среда, всеки гражданин има право на достъп до информация за състоянието на компонентите на околната среда и факторите, които могат да им окажат въздействие. Инспекцията предоставя информация, свързана с работата на институцията на своята интернет страница – www.riosvt.org. Базата от данни се актуализират своевременно.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания