1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ-Велико Търново посрещна деца от София, Варна, Русе, Плевен и Гоце Делчев в своя информационен център. Основната цел на визитата беше запознаване с дейността на инспекцията, с акцент върху биологичното разнообразие в региона. Учениците са участници в Лятна академия ,,Биология“, организирана от фондация ,,Университет за деца“ в село Дрента, общ. Елена.

Основната дейност на регионалната инспекция беше представена пред младите хора и техните преподаватели, заедно с информация за защитените територии и биологичното разнообразие в тях. Интерес предизвика Червената книга на Република България със своя обем, визия и съдържание.

Учениците получиха образователен пакет за трите резервата на територията на РИОСВ-Велико Търново – резерват „Бяла крава“, поддържани резервати „Хайдушки чукар“ и „Савчов чаир“, с препоръката да го представят пред съучениците си. Пакетът включва информация за 75 застрашени, редки и ендемични растителни и животински видове и гъби, много упражнения и задачи, свързани със защитените територии в нашата страна. Образователният пакет включва Учебно помагало за учителя, Учебно помагало за ученика, Каталог „Защитени биологични видове в резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир” и Мултимедиен диск, комплектовани в рекламна кутия с магнитно затваряне. Предназначен е за подобряване на екологичното образование и възпитание на младите хора с цел опазване и съхраняване на екосистемите и биологичното разнообразие в защитените територии. Пакетът може да бъде използван в преподавателската работа на учителите по география, биология и други за учебни предмети като „Човекът и природата“ (3-6 клас), „География и икономика“ (5-8 клас), „Биология и здравно образование“ (7-8 клас), „Химия и опазване на околната среда“. През 2015 г. той беше предоставен на учителите във Великотърновска и Габровска област, както и на всички регионални инспекции в страната.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания