1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Регионалната инспекция беше домакин на работно посещение от представители на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации. Основната цел на визита бе представяне на работата на РИОСВ за периода 2008- 2015 г. в разработване и прилагане на политиките в областта на опазване на околната среда. Правната, политическата и институционалната рамка, като и регулаторните механизми и инструментите за постигане на съответствие с изискванията на екологичното законодателство са акцентите в представянето на дейността. В срещата взеха участие експертите на РИОСВ и началникът на отдел „Координация на контролната дейност“ в МОСВ.

Представителите на ИКЕ към ООН споделиха, че са впечатлени от постиженията на страната за разглеждания период. Информацията ще бъде включена в Третия доклад за оценка на прогреса постигнат от България в изпълнение на екологичните и икономически цели и спазване на поетите международни ангажименти.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания