1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експертите  от РИОСВ – Велико Търново извършиха  проверки по сигнали на граждани за остра, задушлива миризма в различни части на град Свищов и предприеха мерки за установяване на източниците на миризми в града.

Проверени са промишлените предприятия „СВИЛОЗА ЯРН“ ЕООД и „СВИЛОЗА“ АД, които при производствената си дейност генерират газове с неприятни миризми. Не са установени нарушения в технологичните режими на работа и не са констатирани аварийни или други ситуации, които биха довели до отделянето на такива газове в атмосферния въздух.

Във връзка с получените сигнали, РИОСВ – Велико Търново възложи на Регионална лаборатория – Русе да извърши извънредно измерване с мобилна автоматична станция (МАС) за контрол качеството на атмосферния въздух (ККАВ). Мобилната станция беше разположена в района на общинската болница на 14.02.2014 г. и започна да извършва анализ на качеството на атмосферния въздух от 11,00 часа на същия ден. Планирано е този анализ да се извърши в продължение на една седмица, за периода от 14.02.2014 г. до 21.02.2014 г., като резултатите от него ще покажат дали има превишения на пределно допустимите концентрации на контролираните замърсители в атмосферния въздух.

 

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания