1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха проверка на място на производствено-складова база за дървени въглища, намираща се в с. Яворец, община Габрово, стопанисвана от фирма „ИВЕРА 8“ ЕООД, град Севлиево. Проверката е по постъпил сигнал за обгазяване на населеното място.

Констатирани са  несъответствия и нарушения в работата на обекта, поради което е стартирана процедура по принудителна административна мярка – спиране работата на инсталацията. Подготвени са актове за установяване на административно нарушение, които ще бъдат връчени на фирмата-нарушител.

Подателят на сигнала и жителите на селото изпратиха благодарствено писмо до МОСВ и РИОСВ за реакцията и проверката по техния сигнал.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания