1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти от РИОСВ – Велико Търново, съвместно с представител на „ВиК Йовковци“ ООД, район Горна Оряховица, извършиха обследване на канализационната система в района на р. Янтра при с. Първомайци. Повод е подаден сигнал в инспекцията на 29 август за мъртва риба в Янтра под моста за с. Първомайци, при който се установи директно заустване на канал с отпадъчни води.

Установено е, че в канала постъпват само битово-фекални води от три къщи на ул. „Антон Страшимиров“, от търговска база, от цех за сухи смеси и сградите на „Енерго про“ АД. При оглед на всеки от обектите не е констатирано извършване на производствена дейност, от която да се формират производствени отпадъчни води.

Взетите за анализ водни проби при заустването показват силно замърсяване на водите на 29 август вечерта, когато е наблюдавано измиране на риба. Вероятна причина е инцидентно изпускане в битовата канализация на силно замърсяващи вещества.

Установеният канал за битови отпадъчни води до моста за с. Първомайци не е включен в изградения през 2007 г. градски канализационен колектор в района, чрез който се отвеждат отпадъчните води за пречистване в Регионалната пречиствателна станция за отпадъчни води – Горна Оряховица. Така се създават условия за замърсяване на водите на р. Янтра в този участък.

Издадено е предписание на Община Горна Оряховица в срок до 31 ноември 2016 г. да предприеме действия за включване на канала до моста за с. Първомайци в градския канализационен колектор.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания