1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново предостави комплекти от Червената книга на Република България на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ в Габрово, Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков“ във Велико Търново, на Зоопарка в Габрово, Зоокъта в Павликени и на Музея по палеонтология в Елена.

Изданието на български и английски език е на разположение на посетителите на Информационния център на инспекцията, а електронният вариант на Червената книга е публикуван на сайта на РИОСВ – Велико Търново.

Червената книга на Република България е съвместно издание на БАН и МОСВ. Книгата е в три тома – „Растения и гъби“, „Животни“ и „Природни местообитания“ на български и на английски език, придружено от електронна версия на български език. Представени са 808 вида застрашени растения и гъби, 287 застрашени животни и 166 природни местообитания.

България е шестата държава в света, събрала в Червена книга застрашените от изчезване растения и животни. В новото издание, степента на застрашеност на видовете е определена съгласно международно приети критерии и стандарти. Върху книгата от 2002 г. до сега са работили над 200 учени, специалисти и природозащитници от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН, Националния природонаучен музей при БАН, Софийския, Пловдивския и Лесотехническия университет, неправителствени организации и дружества.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания