1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Образователен пакетВ изпълнение на проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир” № DIR-5113325-9-105 по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, със съдействието на научните и бизнес-среди, РИОСВ – Велико Търново издаде образователен пакет за трите резервата във Великотърновска област, разположени в общините Велико Търново и Елена.

Образователният пакет включва Учебно помагало за учителя, Учебно помагало за ученика, Каталог „Защитени биологични видове в резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир” и Мултимедиен диск, комплектовани в рекламна кутия с магнитно затваряне. Предназначен е за подобряване на екологичното образование и възпитание на младите хора с цел опазване и съхраняване на екосистемите и биологичното разнообразие в защитените територии.

Пакетът може да бъде използван в преподавателската работа на учителите по география, биология и др., за учебни предмети като „Човекът и природата“ (3-6 клас), „География и икономика“ (5-8 клас), „Биология и здравно образование“ (7-8 клас), „Химия и опазване на околната среда“.

Срещите за представяне и разпространение на образователния пакет и други рекламно-информационни материали за трите защитени територии ще се проведат със съдействието на РИО на МОН – Велико Търново както следва:

–       На 16.02.2015 г. от 14,00 ч. в Информационния център на РИОСВ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68 – за учители от община Велико Търново;

–       На 17.02.2015 г. от 14,00 ч. в СОУ „Иван Момчилов“, гр. Елена, ул. „Паисий Хилендарски” № 2 – за учители от община Елена и община Златарица.

Срещите са посветени на екологичното образование в Десетилетието на биологичното разнообразие 2011 – 2020, обявено от ООН. Целта е заедно да допринесем за повишаване на екологичното съзнание на младите хора от нашия регион.

За контакти: Милка Асенова, тел: 062/ 62 03 58

Учебно помагало за учителя

Учебно помагало за ученика

Каталог

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания