1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново организира работна среща за представяне на резултатите от проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела „растителни микрорезервати” за региона.

Изпълнител на проекта е Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките в партньорство с МОСВ и съдействие на експерти от регионалните  инспекции по околна среда, реализиран в периода 2010 – 2014 г. с финансовата подкрепа на програма LIFE+ на Европейския съюз.

Работната среща ще се проведе на 6 март 2014 г., четвъртък, от 11.00 часа в Информационния център на инспекцията. За участие са поканени представители на Община Свищов, кметовете на селата Горна Студена и Хаджидимитрово, неправителствени организации.

В изпълнение на проекта на територията на РИОСВ – Велико Търново са обявени две защитени местности за видовете Българска гърлица (Limonium bulgaricum) в землището на с. Горна Студена и Български сърпец (Serratula bulgarica) в землището на с. Хаджидимитрово – и двете в община Свищов.

Общата цел на проект Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела „растителни микрорезервати е да бъдат опазени 47 от най-редките и застрашени от изчезване растения, разпространени с единични находища на територията на страната; да се разработят планове за действие; където е необходимо, да се приложат спешни мерки за защита; да се осигури опазване на семенна банка и живи колекции и да се създадат условия за устойчиво развитие на техните популации.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания