1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

До 20 януари 2016 г. физическите и юридическите лица, извършващи билкозаготвителна дейност, следва да представят справка в РИОСВ – Велико Търново за изкупените, реализирани и налични количества билки през 2015 г.

Неподаването на годишни отчети е едно от най-честите нарушения на Закона за лечебните растения. Важно е да се знае, че справки се подават независимо дали е извършвана билкозаготвителна дейност.

Законът за лечебните растения предвижда глоби от 100 до 1000 лева за физически лица и имуществени санкции в размер от 300 до 2500 лева за юридически лица за непредставяне на отчети.

* Закон за лечебните растения  (ДВ бр. 29, 2000 г., …изм. ДВ бр. 82, 2014 г.)

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015