1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

В периода 19-27 ноември 2016 г. се провежда Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Тази инициатива цели да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците. В нея могат да се включат публични органи, частни компании, организации на гражданското общество, както и самите граждани, като допринесат за осъществяване на информационни кампании, почиствания и други дейности.

Водещата тема тази година е „Намаляване на отпадъците от опаковки. Използвайте по-малко опаковки“.

РИОСВ-Велико Търново се включва в отбелязване на седмицата заедно с ученици от шест великотърновски училища СУ „Ем. Станев“ и „Вела Благоева“, ПГЕ „Ал. Ст. Попов”, АК „Аркус“, СУ „Г. С. Раковски“ и ОУ „Д. Благоев“. Основната цел, която си поставяме със своето участие е повишаване на знанията на учениците по темата, формиране на поведение и навици за намаляване на количествата отпадъци, които произвеждаме.

Тази година РИОСВ продължава стартиралата през 2015 г. инициатива с ученици „Да влезем в час с отпадъците”. Под това мото ще преминат уроците и дискусиите по темата. Подготвили сме информация за историята на управлението на отпадъците в света, състоянието в региона, разпределянето на обществените отговорности по въпроса. Особено внимание се обръща на йерархията в управлението на отпадъците, включваща предотвратяване, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане. Практическата част на уроците е свързана с оценка на опаковки. Учениците могат да се запознаят с процеса на изграждане на едно регионално депо чрез филм по темата и да изработят предмети от отпадъци от опаковки в арт работилница. С най-сполучливите идеи ще бъде подредена изложба.

Инициативата ще се проведе в информационния център на РИОСВ и в училища, при следната предварителна програма:

Понеделник – 21 ноември

13, 10 часа – СУ „Вела Благоева“

Беседа с ученици от VII клас

Вторник – 22 ноември

14, 10 часа – Информационен център на РИОСВ

Беседа с ученици от VI на СУ „Ем. Станев“ и изработване на снежен човек

Сряда – 23 ноември – 12,00 ч.

Информационен център на РИОСВ

Беседа с ученици от VIII клас на Професионална гимназия по електроника „Ал. Ст. Попов” и XI клас на АК „Аркус“ и изработване на предмети от отпадъци от опаковки

След обяд – Предаване на пластмасови капачки в МОЛ Габрово в рамките на кампанията „Капачки в действие“ на Фондация „Идея в действие“

Четвъртък – 24 ноември

13, 15 часа – Информационен център на РИОСВ

Беседа с ученици от СУ „Г. С. Раковски“

Петък – 25 ноември

9, 50 часа – ОУ „Д. Благоев“

Беседа с ученици от IIа клас и изработване на коледни джуджета

След обяд – Предаване на хартия и пластмасови бутилки

Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екопак България“ АД, София предостави информационни материали за учениците – участници в кампанията.

28 ноември – 9 декември – Изложба с предметите, изработени от отпадъци от опаковки, на партера на РИОСВ и/или в информационния център

Понеделник – 28 ноември

14 часа – Информационен център на РИОСВ

Среща с начални учители от област Велико Търново за представяне и разпространение на образователен пакет за Природен парк „Българка“, представяне на парка и темата за намаляване на отпадъците в защитените територии.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания