1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Предписания до кметовете на всички общини от Великотърновска и Габровска област за почистване и недопускане на замърсяване на речните корита и прилежащите им територии изпрати РИОСВ – Велико Търново. До 21 април общинските администрации трябва да организират дейността. При констатиране на нерегламентирани замърсявания те  трябва да предприемат мерки за отстраняването им и да не допускат образуването на нови.

Експерти на инспекцията са изготвили график за проверки на място по изпълнението на издадените предписания. При констатиране на нерегламентирани замърсявания (сметища) ще бъдат съставяни актове за административни нарушения.

Предписанията се издават в изпълнение на заповед на министър Ирина Костова с цел превенция и недопускане на замърсявания с отпадъци на реките и прилежащите им земи.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015