1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново даде предписания на общините на територията на Великотърновска и Габровска области за почистване на общинската пътна мрежа.

До края на април, кметовете трябва да организират почистването на пътното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони и крайпътните обслужващи комплекси от отпадъци. Трябва да осигурят съдове за събиране на отпадъците, и да организират извозването до съоръжения за третиране.

За изпълнение на предписанията, експерти от РИОСВ – Велико Търново ще извършат проверки. При констатиране на неизпълнение ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, съгласно действащото законодателство.

През 2015 г. след дадени предписания и осъществен последващ контрол бяха почистени две нерегламентирани сметища в община Габрово, 12 пътни участъка в община Велико Търново и 7 пътни отсечки в общините Габрово, Горна Оряховица и Свищов. Общините Габрово, Дряново, Трявна, Павликени, Сухиндол и Велико Търново поставиха контейнери за битови отпадъци на места край пътищата, където е възможно образуването на сметища. Контейнерите се обслужват от сметопочистващите фирми.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015