1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експертите изготвиха оперативен план за противопожарна дейност в трите резервата на територията на РИОСВ – Велико Търново – резерват  “Бяла крава” в землището на с. Костел, община Елена, поддържан резерват “Савчов чаир” в землището на с. Кладни дял, община Велико Търново и поддържан резерват “Хайдушки чукар” в землището на с. Буйновци, община Елена. Планът включва мерки за предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене, както и за осигуряване на пожарната безопасност в защитените територии. Предвидена е схема за оповестяване при пожари, включваща кметства, съответните държавни горски стопанства, РИОСВ, районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”, общини и Министерство на отбраната (при необходимост).

РИОСВ – Велико Търново изпрати писма до кметовете на Общините Велико Търново и Елена и кметствата Войнежа, Костел и Буйновци като ги уведоми за мерките, които трябва да предприемат на местно ниво: да информират населението за забраната за палежи на стърнища, слогове и крайпътни ивици и сухи треви по границите на резерватите, санкциите, които ще бъдат предприемани спрямо нарушителите, както и да организират групи от местното население, които да са в готовност за бързи действия при гасене на възникнал пожар.

Трите резервата заемат територия от 226 ха и са обявени с цел опазване на вековни букови гори, както и биологичното разнообразие, съдържащо се в тях.

В рамките на проект „Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”, изпълняван от РИОСВ – Велико Търново и финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” през тази година ще бъдат разработени противопожарни планове за трите резервата.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания