1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През месеците януари и февруари от експертите на инспекцията са извършени 71 проверки на 63 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. В рамките на осъществения контрол са издадени 25 предписания, съставен е един акт за нерегламентирано изгаряне на гуми, издадени са три наказателни постановления на обща стойност 18 400 лв. Наложена е и една текуща месечна санкция от 1494 лв. на кланица и цех за месопреработка за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в Разрешително за заустване на отпадъчни води.

В резултат на извършените проверки и дадените предписания са почистени 4 терена, замърсeни с битови и строителни отпадъци, в землището на Дебелец, преди местността „Ксилифор“ край Велико Търново, и дере в землището на с. Царева ливада, общ. Дряново.

Нови предписания за почистване на замърсени участъци са дадени на общините Велико Търново и Полски Тръмбеш и на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Инспекцията е предприела действия по 16 сигнала и жалби. Подробна информация е публикувана  на сайта на РИОСВ, ниво Контролна дейност – https://www.riosvt.org/control/signali/

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015