1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експерти на РИОСВ – Велико Търново проверяват пунктовете за изкупуване на билки и охлюви. Шест обекта в Сухиндол, Павликени и с. Добромирка, общ. Севлиево вече са проверени и не са констатирани нарушения.

Установено е, че пунктовете за изкупуване на охлюви са регистрирани в регионалната инспекция. Проверява се дали са оборудвани с кантар, калибровъчно сито за пресяване на маломерните охлюви, наличността и начинът на съхранение на изкупените охлюви.

Осем физически и юридически лица уведомиха РИОСВ – Велико Търново за 65 организирани пунктове за изкупуване на живи охлюви през 2017 г. Това им дава право да събират охлюви в периода от 10 май до 30 юни т.г. Срокът се определя със заповед на министъра на околната среда и водите и с нея се определят условията и реда за ползване, изкупуване и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia). Най-много регистрирани пунктове тази година има в община Лясковец – 21. В общините Павликени са 18,  Сухиндол – 16,  Севлиево – 9 и в Полски Тръмбеш – един.

При проверката на пунктовете за събиране на билки се следи имат ли  позволителни от съответните общини и подавали ли са необходимите справки и уведомления в РИОСВ. Проверява се наличността на билки и начинът на първична обработка. От трите проверки е установено, че един пункт няма да извършва дейност през тази година, вторият пункт все още не е започнал да изкупува билки, а в третия има наличност от лист медуница и стрък великденче.

Извършена е и проверка по постъпила жалба за пушек и миризма, отделяни от сушилня за билки в град Сухиндол. Пунктът е регистриран в РИОСВ – Велико Търново по реда на Закона за лечебните растения. При проверката се констатира, че сушилнята работи на дърва и не използва отпадъци за горене. Миризма на сушени билки се усеща само на територията на обекта. Дейността сушене на билки не попада в обхвата на Наредбата за норми за допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Дадените предписания за предоставяне на допълнителна информация и документи в РИОСВ са изпълнени.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания