1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съвместен екип на РИОСВ – Велико Търново и доброволци от БДЗП извърши наблюдение на яз. “Александър Стамболийски” и „Йовковци”, р. Росица (с. Красно Градище – с. Ресен) и р. Янтра (с. Куцина – с. Първомайци) и някои микроязовири.

Необичайно топлото време за сезона е причина за ниската численост на водолюбивите птици. Поради високите температури, обичайно зимуващите у нас птици са предпочели да останат на север и да не прелитат по-далечните разстояния до нашата страна. За всички посетени водоеми са установени общо 1264 екземпляра от 14  вида водолюбиви птици.

Сравнително по-висока численост от характерното за региона е установена за големия корморан – 314 и голямата белочела гъска – 135. Значително по-ниска численост е установена за зеленоглавата патица – 510, малкия гмурец – 50 и големия гмурец – 15. Относително постоянна за региона численост е установена за видовете ням лебед – 25, фиш – 18, лиска – 202; голяма бяла чапла – 14; сива чапла – 23 и голям горски водобегач – 2.

Въпреки топлото време са наблюдавани по-редки видове. Уникално и първо за региона е регистрираното присъствие на един екземпляр тундров лебед в яз. „Йовковци“. Този вид посещава рядко нашата страна за зимуване, като се придържа основно към Черноморското крайбрежие и прилежащите му водоеми. Наблюденията му във вътрешността на страната са изключение. Беше регистриран и един екземпляр от друг рядък вид – черногуш гмуркач, в яз. „Александър Стамболийски“.

По време на преброяването не са открити мъртви или болни птици, нито са констатирани нарушения на Закона за биоразнообразието и Закона за лова и опазване на дивеча. Безпокойство върху птиците оказваше мащабна ловна преса по поречието на река Янтра и необичайно големия брой рибари по това време в яз. „Александър Стамболийски“.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания