1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново възложи на Регионална лаборатория Русе към Изпълнителна агенция по околна среда да измери качеството на въздуха в кварталите „Чолаковци“ и „Бузлуджа“ във Велико Търново. При измерванията с мобилната автоматична станция в пункт Детска градина „Рада Войвода“, кв. „Чолаковци“ в периода 23-30 ноември 2017 г. нe са регистрирани превишения на нормите за измерените газообразни замърсители. За фини прахови частици – ФПЧ10 е регистрирано превишение на 24 ноември на средноденонощната норма от 50 µg/m3, като регистрираната стойност е 56 µg/m3.

Измерването в кв. „Бузлуджа“ до Старческия дом приключи на 9 декември 2017 г. Резултатите ще бъдат представени в РИОСВ – Велико Търново до края на месеца.

Данните от месечната справка за нивата на фини прахови частици през ноември сочат, че в постоянния пункт за мониторинг, разположен в сградата на РИОСВ, са регистрирани шест превишения на праговата стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. Най-високата стойност на показателя е измерена на 22 ноември 2017 г. – 67,70 µg/m3.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания