1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново организира работна среща, на която са поканени еколозите на 14-те общини в териториалния обхват на инспекцията и операторите на трите регионални депа Велико Търново, Габрово и Севлиево. Поводът е представяне на акцентите в информационната кампания за Световния ден на околната среда – 5 юни с посланието „Свързване на хората с природата“.  Ще бъдат  представени и нови моменти в екологичното законодателство и съвместната работа по неговото прилагане. Ще бъдат обсъдени задълженията на общините, свързани с управлението на отпадъците, отчетността и процедурите по оценка на въздействието върху околната среда, екологична оценка и оценка за съвместимост.

Работната среща ще се проведе на 1 юни от 10,30 ч. в Информационния център на инспекцията.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания