1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

През месец ноември, експертите на РИОСВ са извършили проверки на 121 обекта, от които 88 на територията на Великотърновска и 33 обекта в Габровска област. През периода са издадени 15 предписания с определен срок.

Акцент в контролната дейност са проверките по изпълнение на законодателството по опазване чистотата на атмосферния въздух. Проверени са 24 фирми и търговски обекти за спазване изискванията на наредбите и на условията в издадените разрешителни за емисии за парникови газове.

През месеца експерти на РИОСВ са взели участие в проверки на 35 фирми, които работят или съхраняват опасни химични вещества, на 7 общински склада и 4 площадки с БиБи кубове за съхранение на забранени и негодни за употреба продукти за растителна защита (пестициди). Проверките са извършени съвместно с представители на Областна дирекция „Полиция“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Регионална здравна инспекция, определени със заповед на Областния управител на област Велико Търново.

През месеца са съставени два акта на фирми – за неизпълнение на предписание на РИОСВ и за нарушение на Закона за водите.

Издадени са четири наказателни постановления на три дружества и на едно физическо лице на обща стойност 5 800 лв.

През месеца са събрани 22 600 лв. от наложени глоби и санкции.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания