1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

В периода 15.01 – 17.01.2016 г. Изпълнителна агенция по околна среда организира юбилейното 40-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. Преброяването е част от методиките за мониторинг на биологичното разнообразие в рамките на Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР). В него ще вземат участие над 200 специалисти и доброволци от ИАОС, Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ), учени от Национален природонаучен музей, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, Българско дружество за защита на птиците, СНЦ „Зелени Балкани“, СДП „Балкани“ и други.

Експерти на РИОСВ – Велико Търново ще извършат наблюдение на яз. “Александър Стамболийски” и яз. „Йовковци”, р. Росица (с. Красно Градище – с. Ресен), р. Янтра (с. Куцина – с. Писарево) и някои микроязовири. Резултатите от преброяването ще бъдат публикувани на страницата на инспекцията.

Съгласно методиката за мониторинг и правилата за въвеждане на данни в Информационната система на НСМБР, за всеки воден обект, река или маршрут наблюдателите попълват полеви формуляри.  След приключване на мониторинга те ще бъдат въведени в Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие за последяващо обобщаване и анализ. Установените зимуващи птици ще бъдат докладвани към Wetlands International, което ще е част от оценката за състоянието на зимуващите водолюбиви птици в Европа.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания