1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Представители на РИОСВ – Велико Търново, Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“- Велико Търново и Басейнова дирекция – Плевен се срещнаха днес с жители на с. Драганово във връзка със сигнала от 24 юни за мъртва риба в река Янтра. Срещата се организира съвместно с кмета на селото.

Жителите бяха запознати с резултатите от извършените анализи на водата, действията на институциите и предложените мерки за недопускане на нови случаи на измиране на риба.

Директорът на РИОСВ – Велико Търново инж. Елена Григорова представи резултатите от физико-химичния анализ на взетите водни проби на 24 и 26 юни. Тя представи и състоянието на реката в участъка при моста на село Драганово след извършените хидробиологични изследвания на 27 юни. Данните от тях показват добър статус на реката и подобрение в сравнение с предишни години. Заморът е с локално въздействие, в участък на реката от Горски долен Тръмбеш до Драганово и няма връзка със замърсяване в по-горни участъци. 

Експерти от екоинспекцията увериха, че се осъществява постоянен контрол на завода за спирт на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица.  Във връзка със сигнала, то е проверявано няколко пъти, като нарушения не са констатирани.

Представителите на РИОСВ-Велико Търново обсъдиха с жителите на селото мерките за подобряване състоянието на водите в района на моста при село Драганово.  Сред тях бяха почистване на речното корито, премахване на строителните материали след ремонта на моста и на събраните клони, предизвикващи задържане на водата.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания